โรงแรมแห่งนี้ตกแต่งเต็มไปด้วยสีสบายตา เป็นแบบสไตล์ทันสมัยโมเดิล