รูปทรงเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นด้วย สถาปัตยกรรมจีนแท้ๆ สไตล์จีนย้อนยุค